Jak funguje 4MoWi - aplikace infoWiFi

Je skvělé mít možnost volby

WiFi-sítě jsou všude kolem nás, nejsou ničím virtuálním a každá má svého majitele.

WiFi-domény, které jsme pro každou WiFi-síť vytvořili, umožňují každému majiteli plnou kontrolu nad tím, jaké informace jsou k jeho WiFi-síti připojeny a zároveň dělají každou WiFi-síť mnohem užitečnější.

Služba 4MoWi zlepšuje a zjednodušuje využití WiFi-sítí pro každého.

Služba 4MoWi je obsahově volná alternativa, pro prezentaci a komunikaci s okolím kde se pohybuji nebo mám své aktivity.

Každá WiFi-síť na světě má nyní svou vlastní WiFi-doménu.

Kdokoliv může přidat informace na jakoukoliv WiFi-doménu, které uvidí ostatní

Každá WiFi-doména má svůj prostor pro Hlavní (profilovou) vizitku, Heslo WiFi-sítě a Nástěnku (zeď) pro další vizitky a komentáře.

Kdokoliv si může zaregistrovat jakoukoliv WiFi-doménu a stát se jejím správcem

Služba 4MoWi je registrátorem WiFi-domén a autorem aplikací na jejich snadné využití infoWiFi a qrWiFi.

Registrovat WiFi-domény, procházet zachycené informace z aplikací, nebo vytvářet vizitky můžete také jednoduše prostřednictvím webového rozhraní na 4mowi.com

Základní popis funkcí
Icon_info_wifi
aplikace infoWiFi
Icon_qr_wifi
aplikace qrWiFi
Icon_4mowi
webové rozhraní 4mowi.com
Zachytávání WiFi-sítí (log)
ano
ano
ne
Prohlížení logu
ano
ano
ano
Aktivní odkazy v názvech WiFi-sítí
ne
ano
ano
Registrace WiFi-domény
ano
ne
ano
Čtení informací na WiFi-doménách
ano
omezeně
(pouze hlavní vizitka)
ano
Heslo WiFi-sítě
ano
ano
ne
Přidávání vizitek
ano
omezeně
(pouze URL)
ano
Vytváření anonymních vizitek a komentářů
ano
ne
ano
Automatické přidávání stopových vizitek na všechny zachycené WiFi-domény
ano
ne
ne
Přidávání komentářů
ano
ne
ano
Filtrování příspěvků
(nyní v dosahu, novinky na mé cestě, tagy)
ano
ne
ano
Fulltextové vyhledávání
ano
ne
ano
Upozornění na nové vizitky a komentáře
ano
ne
ne
Aplikace infoWiFi je hlavní aplikací pro využití WiFi-domén.

Aplikace infoWiFi je záznamník, čtečka a editor informací přidaných k jednotlivým WiFi-sítím. V aplikaci je možné prohlížet buď jednotlivé zachycené WiFi-sítě a příspěvky na jejich nástěnkách, hesla WiFi-sítí nebo zachycené příspěvky a tagy. Více informací najdete v aplikaci nebo na Google Play.

Aplikace qrWiFi je jednodušší a specializovaná na využití informací již obsažených v názvech WiFi-sítí.

Z názvů WiFi-sítí dělá aktivní odkazy a identifikuje v nich URL, email, telefon nebo umí vyhledat název WiFi-sítě na internetu

Připravujeme další funkce a vylepšení, plnohodnotné webové rozhraní a aplikace pro iOS.

Budeme rádi za Vaše názory.